Incasso

De cashflow binnen uw bedrijf is van groot belang. U wordt verwacht uw rekeningen te betalen, dus u mag ook verwachten van uw klanten dat zij hun rekeningen betalen.

Vaak gebeurt dit echter niet.

Mr. Nies kan u helpen om een systeem op te zetten om de betalingen door uw klanten sneller / vlotter te laten verlopen.

U mag de betalingen van uw facturen door klanten niet verwaarlozen.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om dit te bespreken.

Werkwijze en filosofie

Niet elk bedrijf of handelaar is hetzelfde. U hebt recht op een plan op maat.

Ten eerste is er misschien een revisie van uw algemene voorwaarden nodig en / of van uw contracten (offertes, bestelbonnen enz.). Dit vormt immers het begin van het hele traject.

Ten tweede moet de opvolging van wanbetalers correct verlopen.

Laattijdige betalingen worden door uw administratie geregistreerd. U verzendt een herinnering, maar betaling blijft uit.

Vaak helpt het al wanneer een advocaat reeds een aangetekende brief stuurt.

Als dan nog betaling uitblijft, kunnen verdere stappen overwogen worden. Er dient kort op de bal gespeeld te worden.

Voor professionele debiteuren kan bij onbetwiste facturen een buitengerechtelijk traject gevolgd door de wetswijziging die sedert midden 2016 van toepassing is. Hiervoor is nog steeds de tussenkomst van een advocaat vereist om deze procedure in werking te zetten.

Alles gebeurt steeds in overleg en kosten & erelonen worden zo veel als mogelijk afgewenteld op de debiteur.

Contacteer Mr. Nies vrijblijvend om uw incassotraject op maat te bespreken.